KONGREYE KALAN SÜRE

GÜN


RESMİ HAVAYOLU
GÜNCEL DUYURULAR

6. Uluslararası Psikofarmakoloji ve 2. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumuna kayıt ve konaklama başvuruları 4 Kasım 2013 tarihinden itibaren başlamıştır.

16 Nisan 2014 tarihindeki toplantı başlama saati de göz önüne alınarak, kongre konaklamalarının 16– 20 Nisan 2014 tarihleri için 4 gece olarak yapılması tavsiye edilir.

Kurs ve Çalışma Grupları için kayıt formu doldurulması gerekmektedir.ÖDÜLLER1) 6. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ ve 2. ULUSLARARASI ÇOCUK ve ERGEN PSİKOFARMAKOLOJİ SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 2. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu'nda sunulacak bildirilerden üçüne araştırma teşvik ödülleri verilecektir.

Birincilik Ödülü :3.000 TL
İkincilik Ödülü :2.000 TL
Üçüncülük Ödülü :1.000 TL


ÖNEMLİ : 6.UPFK – 2.UÇEPS Poster Bildiri Araştırma Teşvik Ödülü'ne aday olacak poster bildirilerin ödül almak üzere değerlendirmeye alınabilmesi için, bu poster bildirilerin daha önce başka yerde yayınlanmamış, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni yazım kurallarına uygun biçimde; tam metin gönderilmiş olması gerekmektedir. Özetler ve kaynaklar hariç gövde metin 1500 kelime olmalıdır.

1) 6. UPFK – 2.UÇEPS Poster Bildiri Araştırma Teşvik Ödülü'ne başvurmak için sisteme bildiri özeti girişi sırasında son adımdaki ödül başvuru anketi yanıtlanmalı ve özet bilim kuruluna iletilmedir. Ardından "Bildirilerim" kısmında, özetin sekizinci adımında yer alan "Tam Metin/Sunu Yükle" butonu aracılığı ile aşağıdaki kurallara göre hazırlanmış olan dosya sisteme yüklenmelidir.

2) Türkçe ve İngilizce özet (Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma/ Objective, Method, Results, Conclussions) bölümleri şeklinde yapılandırılmış olmalıdır.

3) Ana metin de aynı şekilde Yöntem, Bulgular, Tartışma şeklinde ayrılmalı ve tablolar olmaları gereken yerde olmalıdır.

4) Kaynaklar bölümü Klinik Psikofarmakoloji Bülteni yazım kurallarına uygun olmalıdır ve öncelikle Türkiye'de yayınlanmış (Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Yeni Symposium, Türk Psikiyatri Dergisi,Nöropsikiyatri Arşivi, vs) yazılar kaynak olarak gösterilmelidir. Ayrıntılı bilgi icin web sitesi www.psikofarmakoloji.org

5) Aday bildiriler, özgünlük, uluslararası bilgi birikimine katkı, psikiyatrik tanı ve tedavide yenilik, doğru tasarım ve iyi yazım özellikleri açısından değerlendirilecektir.

Bu koşullara uymayan poster bildirileri 6 UPFK – 2.UÇEPS Poster Bildiri Araştırma Teşvik Ödülü değerlendirmesine alınmayacaktır

2) KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ BÜLTENİ 23. CİLT ARAŞTIRMA YAZILARI TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni'nin 23 ciltlerinde yayınlanan özgün araştırma yazılardan üçü toplam 6000 TL ile ödüllendirilecektir. Aday makaleler, özgünlük, uluslararası bilgi birikimine katkı, psikiyatrik tanı ve tedavide yenilik, doğru tasarım ve iyi yazım özellikleri açısından değerlendirilecektir.

Birincilik Ödülü :3.000 TL
İkincilik Ödülü :2.000 TL
Üçüncülük Ödülü :1.000 TL


3) PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ BURSLARI

TANIMI
Psikofarmakoloji Derneği aşağıda belirlenen kategorilerde ve uygun özelliklerdeki yüksek vasıflı bilim adamlarını Türkiye dışındaki bir ülkede yapacakları biyolojik psikiyatri alanındaki çalışma veya gözlemlere maddi destek sağlamak amacı ile bu bursu verir. Dernek yönetim kurulu, desteklenecek bilim adamlarını seçecek seçici kurulu oluşturmaktan ve bursun bünyesindeki maddi desteği sağlamak ile yükümlüdür. Dernek yönetim kurulu yeterli maddi destek sağlanamayacak durumlarda bu bursu askıya alabilir veya iptal edebilir. Dernek yönetim kurulu vereceği burs sayısını ve kategorisini 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 2. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu dan en az 6 ay önce açıklar. Maddi destek bilim adamlarının yol masrafları ( ekonomi sınıfından gidiş ve geliş ), 3 ay süresince sağlık sigortası ve aylık 1.500 USD ödemeyi kapsar.

3 a) KATEGORİ I : PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRMACI BURSU

1 - Bu bursa 2. senesini doldurmuş psikiyatri ve farmakoloji asistanları ile 40 yaşını geçmemiş ve halen bir eğitim kurumunda çalışan psikiyatri ve farmakoloji uzmanları (doçentler dahil) başvurabilir.

2 - Başvurular her sene yapılan 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi (6.UPFK-2.UÇEPS ) poster başvuruları ile beraber olmalıdır. Aday 6. UPK kongresinden en az 1 ay öncesinde ödüle aday olduğunu belirten bir dilekçe ile Psikofarmakoloji Derneği yönetim kuruluna başvurmalıdır.

3 - Adaylarda başvuruları sırasında aranacak özellikler ve belgeler
a - Aday 6. UPFK'sinde gerçekleşecek poster yarışmasına en az 1 poster ile katılmalıdır.
b - Özgeçmiş ve yayın listesi
c - Başvurular, ÜDS ' nin İngilizce yeterlilik sınavından yeterli puan aldığını gösterir belgeli ile yapılmalı
d - 1250-1500 kelime arasında adayın psikiyatrinin geleceği ve kendisinin bu gelecekte oynamak istediği rolü anlatan metin.
e - Çalıştığı eğitim kurumu yöneticisinden (şef, bölüm başkanı veya dekan) aday hakkında tavsiye mektubu
4 - Ön şart olan poster yarışmasında ilk beşe girmeyi hak eden adaylar arasından bursu kazan aday(lar) kongrenin sonundaki ödül töreninde açıklanır.

3 b) KATEGORİ II : PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ KARİYER GELİŞTİRME BURSU

Bu bursa sadece psikiyatri ve psikofarmakoloji alanında halen aktif bilimsel araştırma ve eğitim veren doçent ve profesörler başvurabilir. Bu bursa başvuru sırasında yaş sınırı aranmamakla beraber adayın yüksek bilimsel vasıflara sahip olması ve dünya bilim literatürüne katkıda bulunmuş olan araştırmalara sahip olması gerekmektedir. Aday 6. UPK kongresinden en az 1 ay öncesinde ödüle aday olduğunu belirten bir dilekçe ile Psikofarmakoloji Derneği yönetim kuruluna başvurmalıdır. Başvuru sırasında yayın listesinin bulunduğu özgeçmiş, 1250-1500 kelime arasında adayın psikiyatrinin geleceği ve kendisinin bu gelecekte oynamak istediği rolü anlatan İNGİLİZCE metin, en önemli 3 eserini ve burs ile gideceği ülke ve merkezi belirtmek zorundadır.

Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu, yukarıda koşulları belirtilen yurtdışı eğitim burslarını 2008 yılından itibaren hayata geçirmiştir ve 2015 yılı kontenjanı olarak da Kategori I ve Kategori II'den birer kişi olmasını uygun görmüştür.