KONGREYE KALAN SÜRE

GÜN


RESMİ HAVAYOLU
GÜNCEL DUYURULAR

6. Uluslararası Psikofarmakoloji ve 2. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumuna kayıt ve konaklama başvuruları 4 Kasım 2013 tarihinden itibaren başlamıştır.

16 Nisan 2014 tarihindeki toplantı başlama saati de göz önüne alınarak, kongre konaklamalarının 16– 20 Nisan 2014 tarihleri için 4 gece olarak yapılması tavsiye edilir.

Kurs ve Çalışma Grupları için kayıt formu doldurulması gerekmektedir.KURSLAR
Kurs Kaydı için Tıklayın!


KURS – 1
Farmakoterapi ile psikoterapiyi birlikte kullanmada  ustalaşmak
Hakan Türkçapar (PD- BDTD)

KURS – 2
EMDR
Önder Kavakçı (Türkiye)  

KURS – 3
Kabul ve Kararlılık Terapisi
Fatih Kasım Yavuz (PD)
Hasan Turan Karatepe (Türkiye)

KURS – 4
Uyku bozuklukları ve yönetimi kursu
Murat Erdem (PD)

KURS – 5
Disosiyasyon kursu Dissosiyatif bozuklukların tanısında karşılaşılan güçlükler
Oğuz Karamustafalıoğlu (PD)
Dissosiyatif bozukluklar tedavisi ve tedavide güçlükler
Bahadır Bakım (Türkiye)

KURS – 6
Otistik spektrum bozukluklarında eşlik eden durumların klinik değerlendirilmesi ve tedavisi
Nahit Motavallı (Türkiye) - Koray Karabekiroğlu (Türkiye)

KURS – 7
Psikiyatride akılcı ilaç kullanımı: Antipsikotikler
Selçuk Aslan (Türkiye)

KURS – 8
Çocuk ve ergenlerde anksiyete bozukluklarının bilişsel davranışçı terapisi
Satwant Singh (İngiltere)
(İngilizce)

KURS – 9
Çok merkezli klinik çalışmalar
Selim Kılıç (TAP) - Cengiz Han Açıkel (TAP)

KURS – 10
Metaanaliz nasıl yapılır? 
Stefan Leucht (Germany)
(İngilizce)

KURS – 11
Depresyondan maniye duygudurum bozukluğu olan ergenlerde güvenilir ayırıcı tanı nasıl yapılır?
Rasim Somer Diler (PD-ABD)

KURS – 12
Depresyondan maniye duygudurum bozukluğu olan ergenler nasıl tedavi edilir?
Rasim Somer Diler (PD-ABD)

KURS – 13
Etkin ve eleştirel gözle bilimsel makale okuma. Makalelerdeki istatistiksel değerlendirmelerin anlamlandırılması nasıl olmalıdır?
Selim Kılıç (PD)
Cengiz Han Açıkel (PD)

KURS – 14
Çocuk ve ergenlerde anksiyete bozukluklarının bilişsel davranışçı terapisi
Satwant Singh (İngiltere) 
(İngilizce)

Kurs – 15
Depresyonun üç hali
Unipolar depresyon - Haluk Savaş (PD) 
Bipolar depresyon - Erhan Kurt (PD) 
Şizofrenide depresyon - Özcan Uzun (PD)
* Bu kurs ücretsizdir.  

KURS – 16
Bilimsel makaleler nasıl hazırlanmalı?
Yayına engel  ve reddedilmeye yol açan planlama, istatistik, uygulama, yazma hatalarının önüne  nasıl geçilir?
Etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmanın yolları
Hasan Herken (PD)
Murad Atmaca (PD)

Selim Kılıç (PD)
Cengiz Han Açıkel (PD)

KURS – 17
Bilimsel üretkenliğin ve unvanda yükselmenin değerlendirilmesi: Üniversiteler ve akademisyenler neye göre iyi? Bilimsel üretkenlik açısından Türkiye’nin dünyadaki yeri 
Hasan Herken (PD)
Hirsch İndeksi ve akademik psikiyatride kullanımı
Salih Selek(Türkiye)  

KURS – 18
Çocuk ve ergenlerde anksiyete bozukluklarının bilişsel davranışçı terapisi - Bölüm 3
Satwant Singh (İngiltere)
(İngilizce)

KURS – 19
Öğrenme ve Bellek Kursu
Hüseyin Günay (PD)
Öğrenme hakkında hayvan deneysel çalışmaları
Arif Demirdaş (Türkiye)

KURS – 20
Yaşlılıkta bilişsel bozukluklar ve tedavisi
İsmet Kırpınar (Türkiye)
Erdem Deveci  (Türkiye)

KURS – 21
Bilimsel makale okuryazarlığı
Orhan Doğan (Türkiye)

KURS – 22
Genel tıbbi uygulamada psikofarmakoloji kursu
Sedat Özkan (Türkiye)
Mine Özkan (Türkiye)
 

KURS – 23
Şema terapisi
Alp Karaosmanoğlu (Türkiye)

Kurs Kaydı için Tıklayın!