16 Nisan 2014
Çarşamba
17 Nisan 2014
Perşembe
18 Nisan 2014
Cuma
19 Nisan 2014
Cumartesi
20 Nisan 2014
Pazar

09:00-10:30 SALON A

PANEL 22
Günümüz pratiğinde benzodiazepinler
Tartışmacı moderatörler:
Murat Kuloğlu (PD) - Ömer Geçici (PD)
Benzodiazepin kullanım yaygınlığında dünyanın neresindeyiz?
Abdullah Akpınar (Türkiye) 
Benzodiazepin kullanımı yararlıdır
Murat Semiz (Türkiye) 
Benzodiazepin kullanımı zararlıdır
Fatih Canan (Türkiye) 
Günümüz klinik pratiğinde benzodiazepin kullanımın alanları
Osman Yıldırım (Türkiye)
SALON B

PANEL 23

TSSB’da son gelişmeler
Tartışmacı moderatörler:
Murat Gülsün (PD) – Ali Doruk (PD)
TSSB'de DSM-5 neler getirdi?
Mehmet Güneş (Türkiye) 
TSSB'de nörogörüntüleme
bulguları
Mehmet Cemal Kaya (PD) 
TSSB'de biomarkerlar
Mahmut Bulut (PD) 
TSSB tedavisinde son gelişmeler
Abdullah Atlı  (PD)
SALON C

PANEL 24

Çocukluk çağı şizofrenisi
Tartışmacı moderatörler:
Özgür Öner (PD) - Özcan Uzun (PD) 
Prodromal dönem belirtileri ve tedavi yaklaşımları
Özhan Yalçın (Türkiye)
Çocukluk Çağı şizofrenisinde tedavi ile ilgili güncel veriler ve yaklaşımlar
Gül Karaçetin (Türkiye)
Çocukluk çağı şizofrenisinde tedaviye dirençli vakalara yaklaşım
Ayten Erdoğan (Türkiye)
Çocukluk çağı şizofrenisinde bilişsel semptomlarla başa çıkma
Mine Elagöz Yüksel (Türkiye)
Acil serviste ajitasyon ve agresyona müdahale
Kayhan Bahalı (Türkiye)
KURS ODASI 1

KURS 20
Yaşlılıkta bilişsel bozukluklar ve tedavisi
İsmet Kırpınar (Türkiye) - Erdem Deveci  (Türkiye)

KURS ODASI 2

KURS- 21

Bilimsel makale okuryazarlığı
Orhan Doğan (Türkiye)
10:30- 11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 SALON A

KAPANIŞ TÖRENİ
12:00 -13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-15:00

SALON A

Sözel Bildiri Sunumları-2
Oturum Başkanları
Atilla Erol
Numan Konuk

KURS ODASI 1

KURS 22

Genel tıbbi uygulamada psikofarmakoloji kursu
Tartışmacı moderatörler: 
Sedat Özkan (Türkiye) - Mine Özkan (Türkiye)
Konsültasyon-liyezon psikiyatrisinde genel farmakoterapi ilkeleri
Sedat Özkan (Türkiye)
Gebelik ve doğum sonrası dönemde psikotrop ilaç kullanımı
Mine Özkan (Türkiye)
Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde psikotrop ilaç kullanımı
Serap Oflaz (Türkiye)
Psikotrop ilaç etkileşimi
Hülya Güveli (Türkiye)
KURS ODASI 2

ÇALIŞMA GRUBU 10
Psikiyatrik bozukluklarda hipnozun yeri
M. Kerem Doksat (Türkiye)
KURS ODASI 3

KURS 23

Şema terapisi
Alp Karaosmanoğlu (Türkiye)

PD: Psikofarmakoloji Derneği - BDTD: Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği - CINP: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum
WPA: Dünya Psikiyatri Birliği - CNPS: Çek Nöropsikofarmakoloji Derneği - BPA: Brezilya Psikofarmakoloji Derneği - CCNP: Canadian College of Neuropsychopharmacology
AsCNP: Asian College of Neuropsychopharmacology - BAP: British Association for Psychopharmacology
İBGAİD: İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği