16 Nisan 2014
Çarşamba
17 Nisan 2014
Perşembe
18 Nisan 2014
Cuma
19 Nisan 2014
Cumartesi
20 Nisan 2014
Pazar

07:00-08:30 KURS ODASI 1

KURS- 17

Bilimsel üretkenliğin ve unvanda yükselmenin değerlendirilmesi: Üniversiteler ve akademisyenler neye göre iyi? Bilimsel üretkenlik açısından Türkiye’nin dünyadaki yeri  
Hasan Herken (PD)
Hirsch İndeksi ve akademik psikiyatride kullanımı 
Salih Selek(Türkiye)  
KURS ODASI 2

KURS 18

Çocuk ve ergenlerde anksiyete bozukluklarının bilişsel davranışçı terapisi - Bölüm 3
Satwant Singh (İngiltere)
KURS ODASI 3

UZMANLA BULUŞMA SAATİ (UB)-3
:
DEHB’nda işlevlerde bozulma ve tedavinin etkileri

Tartışmacı Uzmanlar:
Bengi Semerci (PD) - Yankı Yazgan (Türkiye)

Olgu Kurgucuları: Sebla Gökçe(Türkiye),

Arzu Önal(Türkiye), Ayşe Burcu Ayaz (Türkiye)
KURS ODASI 4

KURS 19

Öğrenme ve Bellek Kursu
Öğrenme  fizyolojisi 
Hüseyin Günay (PD)
Öğrenme hakkında hayvan deneysel çalışmaları
Arif Demirdaş (Türkiye)  
08:30-09:00 KAHVALTI
09:00-10:30 SALON A

ORTAK PANEL 7

BPA-PD 
Tartışmacı moderatörler:
Kemal Sayar (PD) - M. Akif Ersoy (PD)

Şizofreninin patojenezi ve tedavisinde nitrik oksitin rolü
Oksidatif stress:  Molekülden kliniğe
Jaime Hallak (BPA)
Bipolar bozuklukta total antioksidan-oksidan dengesi ve yeni oksidatif stres belirleyicileri
Haluk Savaş (PD)
Antidepresanlar ve oksidatif stress üzerine etkileri
Kadir Karakuş  (Türkiye)
Antipsikotikler ve oksidatif stress üzerine etkileri
Kadir Demirci  (Türkiye)  
SALON B

PANEL 13
Yaşam boyu kadınlık halleri
Tartışmacı moderatörler:
İsmet Kırpınar (Türkiye) - Nazan Aydın (PD)
Dalgalanan hormonlar mı, duygular mı?
Esra Yazıcı (Türkiye)
Menstrüasyon: Premenstrüel disforik bozukluk
Elif Oral (Türkiye)
Depresyonu çeken kadınlar
Neriman Ustaoğlu Aras (Türkiye)
Doğum sonrası psikozu: Diğer psikozlardan farklı mı?  
İsmet Kırpınar (Türkiye)

SALON C

ÇALIŞMA GRUBU-8
CINP-PD 
Anksiyetenin temel kavramları: Bölüm-1
Tartışmacı moderatörler:
Murad Atmaca (PD) - İbrahim Eren (PD)
Brian Leonard  (CINP), Gregers Wegener (CINP)

10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 SALON A

UYDU SEMPOZYUMU 4 
Bipolar depresyonda yeni hedefler
Oğuz Karamustafalıoğlu (Türkiye) - Haluk Savaş (Türkiye)

11:30-12:30 Poster Sunumu (PB305 - PB457)
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:30 SALON A

ORTAK PANEL 8
Lityum: Çoklu hücresel ve klinik etkileri

BAP-PD
Tartışmacı moderatörler:
Nicol Ferrier (BAP) - Ayşegül Yıldız (PD)

Lityum: Duygulanım bozukluklarının tedavisinde hala önemli bir araç
Peter Haddad (BAP)
Lityumun ağlara, sinyalleme ve nörokimyasal olarak klinik öncesi etkileri
Richard McQuade(BAP)
Lityumun etkileri üzerine translasyonel çalışmalar
Nicol Ferrier (BAP)
Duygudurum duzenleyicilerin etkilerinde hedefler ve AKT/GSK3 sinyalizasyonu
Feyza Arıcıoğlu (PD)
SALON B

ORTAK PANEL 9

İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği (İBGAİD) - PD
Akılcı İlaç Paneli
Tartışmacı moderatörler:
İsmail  Balık (İBGAİD) - Mesut Çetin (PD)

Akılcı ilaç kullanımı neden önemlidir?
Ahmet Akıcı (İBGAİD)
SGK verileri ile Türkiye'de psikotrop kullanımı
Dr. Halil Akçe (Türkiye)      
SUT çalışmaları
Hasan Karadag (Türkiye)
PD’nin çalışmaları ve raporları
Nazan Aydın (PD)
SALON C

PANEL  14

OKB'nin Nörobiyolojisi ve Nörofarmakolojisi
Tartışmacı moderatörler:
Raşit Tükel  (Türkiye) - Lütfullah Beşiroğlu (Türkiye) 

OKB'de Beyin Görüntüleme Üzerinde Tedavi Yaklaşımlarının Etkileri
Raşit Tükel  (Türkiye)  
OKB’de bilişsel işlevler
Pınar Çetinay Aydın (Türkiye)
Antidepresanlar OKB’nda nasıl etki ediyor
Lütfullah Beşiroğlu (Türkiye)
OKB tedavisinde ilaçlar neden yetersiz? Etkiyi nasıl güçlendirebiliriz?
Levent Sevinçok (Türkiye)
14:30-14:45 KAHVE ARASI
14:45 -15:45 SALON A

UYDU SEMPOZYUMU-5


Moderatör: Mesut Çetin (PD) - Açılış
Konuşmacılar:
Haloperidol dekanoat tedavisinde değişik uygulama stratejilerinin klinik sonuçları
Nazan Aydın (PD)

Klinik deneyim paylaşımı
Hasan Herken (PD)
15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 SALON A

İkili Konferans

Depresyon ve şizofreni için yeni mekanizmalar ve hızlı etkili tedaviler
Tartışmacı moderatörler
Glen Baker (CCNP) - Serdar Dursun (PD-CCNP)

Şizofrenide nitroprussit
Jaime Hallak (BPA)
Depresyonda esketamin
Andreas Schreiner (Almanya) 
SALON B

PANEL 15

Genelden özele depresyon tedavisi
Tartışmacı moderatörler:
Orhan Doğan (Türkiye) - Selçuk Kırlı (PD) 

Depresyon tedavisinde psikofarmakolojik yaklaşımlar  
Erdal Erşan (Türkiye)
Depresyon tedavisinde psikoterapötik yaklaşımlar
Tunay Karlıdere (Türkiye)
Depresyon tedavisinde bireye özgü yaklaşımlar
Orhan Doğan (Türkiye)
Depresyon tedavisinde yeni ufuklar 
Hülya Turgut (Türkiye)

SALON C


Sözel Bildiri Sunumları-1
Oturum Başkanları

Recep Tütüncü
Yasin Bez
17:00-17:15 KAHVE ARASI
17:15-18:15  SALON A

MÜNAZARA-3:

Tartışmacı moderatörler: Hakan Coşkunol (Türkiye)  
Alkol kullanım bozukluğu tedavisinde amaç ne olmalıdır? Tamamen kesmek mi? Aralıklı kullanmak mı?
İlhan Yargıç (PD) x Cüneyt  Evren (PD)
SALON B

ÇALIŞMA GRUBU 9 : CINP-PD

Anksiyetenin klinik kavramları: Bölüm-2
Tartışmacı moderatörler: Samet Köse (PD-ABD) - Nesrin Dilbaz (Türkiye) 


Brian Leonard (CINP), Gregers Wegener (CINP)
18:15-18:30 KAHVE ARASI
18:30-20:00 SALON A

PANEL 16

İlk atak psikozu tanımak ve yönetimindeki incelikler. Şizofreninin öncül belirtilerini nasıl anlarız?
Tartışmacı moderatörler:
Salih Battal (Türkiye) - Servet Ebrinç (PD)

Prodromal dönem 
Ümit Başar Semiz (PD)

Her sakallı dedemiz değildir: ilk atak şizofreninin ayırıcı tanısı
M. Alpay Ateş  (PD)
İlk atak psikozun farmakolojik tedavisinin incelikleri nelerdir?
Ayhan Algül (PD)
Psikofarmakoloji dışı tedavi yaklaşımları: uyum arttırıcı tedbirler nasıldır?
Adem Balıkçı (PD)
SALON B

PANEL 17

Bağımlılıkta bağlanma: nörobiyolojik ve psikodinamik kuramlar arasında bir köprü
Tartışmacı moderatörler:
Hülya Ensari (PD) –  Ömer Özbulut (PD)
Alkol ve madde bağımlılığı nörobiyolojisi ve bağlanmaya ilişkin bulgular
Rabia Bilici (Türkiye)
Davranışsal bağımlılığın nörobiyolojisi
İlker Küçükparlak (Türkiye)
Psikodinamik perspektiften bağımlılık ve bağlanma
Serhat Çıtak (PD)
Madde ödül ve bağımlılığında nörobiyolojik süreçler ve nörogörüntüleme
Samet Köse (PD-ABD)
Bağımlılığın bağlanma bozukluğu yaklaşımı ile tedavisi
Hakan Coşkunol ( Türkiye)
SALON C

PANEL 18
Dirençli psikiyatrik olgularda farmakokinetik ve farmakodinamik çözüm
Tartışmacı moderatörler:
Cem Şengül ( PD) - Hanefi Özbek (Türkiye)

Genel kavramlar, TDM, genotipleme, fenotipleme, tartışmalı konular
Eylem Özten (Türkiye)
Antidepresan tedaviside TDM kullanımı ve antidepresan kombinasyonları
Gökben Hızlı Sayar (Türkiye)
Kan ilaç düzeyi psikiyatrik olgularda klinik yanıtın yordanmasında yeterli mi? p glikoprotein hakkında bilinmesi gerekenler
Işıl Göğcegöz Gül (Türkiye)
Tedaviye dirençli olgularda farmakokinetik çözüm önerileri. CYP enzim sistemi, hızlı ve yavaş metabolizör
Gül Eryılmaz (Türkiye)
20:00-20:15 KAHVE ARASI
20:15-22:00 SALON A

PANEL 19

Bağımlılık ve komorbid durumlarda bireyselleşmiş tedaviler: Bilimsel verilerin klinikte kullanımı
Tartışmacı moderatörler:
Ömer Geçici (PD) - Cüneyt Evren (PD)  

Şizofreni ve bağımlılık
Nesrin Dilbaz (Türkiye)
Bipolar bozukluklar ve bağımlılık
Aslı Enez Darçın (Türkiye)
Depresyon ve bağımlılık
C.Onur Noyan (Türkiye)
Kişilik bozuklukları ve bağımlılık
Serdar Nurmedov (Türkiye)
Anksiyete bozuklukları ve bağımlılık
Hasan Kaya (Türkiye)
Komorbid durumlarda kullanılan değerlendirme ölçekleri
Saadet Merih Çengel (Türkiye)
SALON B

PANEL 20
Psikiyatri pratiğinde tiroid işlev bozuklukları ve tedavisi
Tartışmacı moderatörler:  
Haluk A. Savaş (PD) - Osman Virit (PD)

Psikotik bozukluklar ve tiroid işlevleri
Osman Virit(PD)
Anksiyete bozuklukları ve tiroid işlevleri
Feridun Bülbül (PD)
Depresyon, iki uçlu bozukluk ve tiroid işlevleri
Ahmet Ünal (PD)
Psikiyatri pratiğinde tiroid preperatlarının kullanımı
Esen Savaş (Türkiye)
SALON C

PANEL 21
Cinsel saldırı mağdurlarında TCK 102 ve 103 bağlamında adli psikiyatrik değerlendirme tartışmaları

Tartışmacı moderatörler:

Bengi Semerci (PD) - Şakir Özen (PD)

Cinsel saldırı mağdurlarının ruh sağlığının değerlendirilmesinde Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu uygulamaları
Hamdi Tutkun (PD)
Diyarbakır’da 2 yıllık beden ve ruh sağlığı raporu deneyimi
Şeref Şimşek   (Türkiye)
Adli psikiyatrik durumlarda sık karşılaşılan ve karar vermesi zor olgularla ilgili yaklaşım ve öneriler
Halil Özcan  (Türkiye) 
Cinsel suç mağduru ve zanlısı çocuklar için neler yapılıyor?
Bengi Semerci (PD)  
 


Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri

PD: Psikofarmakoloji Derneği - BDTD: Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği - CINP: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum
WPA: Dünya Psikiyatri Birliği - CNPS: Çek Nöropsikofarmakoloji Derneği - BPA: Brezilya Psikiyatri Derneği - CCNP: Canadian College of Neuropsychopharmacology
AsCNP: Asian College of Neuropsychopharmacology - BAP: British Association for Psychopharmacology
İBGAİD: İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği