16 Nisan 2014
Çarşamba
17 Nisan 2014
Perşembe
18 Nisan 2014
Cuma
19 Nisan 2014
Cumartesi
20 Nisan 2014
Pazar

07:00-08:30 KURS ODASI 1

KURS 12


Depresyondan maniye duygudurum bozukluğu olan ergenler nasıl tedavi edilir?
Rasim Somer Diler (PD-ABD)
KURS ODASI 2

ÇALIŞMA GRUBU - 7:
Psikiyatrik bozukluklarda nörogörüntüleme
Samet Köse (PD-ABD)
KURS ODASI 3

KURS 13

Etkin ve eleştirel gözle bilimsel makale okuma. Makalelerdeki istatistiksel değerlendirmelerin anlamlandırılması nasıl olmalıdır?
Selim Kılıç (PD), Cengiz Han Açıkel (PD)
KURS ODASI 4

UZMANLA BULUŞMA SAATLERİ – 2
OKB olan çocuk ve ergenlerde
tedavi güçlükleri ve başa çıkma yolları
Tartışmacı Uzmanlar:
Mücahit Öztürk (PD) -  Kağan Gürkan (Türkiye)
Olgu Kurgulayıcıları:
Senem Başgül (Türkiye), Esra Çöp (Türkiye), Murat Coşkun (Türkiye)
08:30-09:00 KAHVALTI
09:00-10:30 SALON A

ORTAK PANEL 5
AsCNP-CCNP-PD

Biyomarkerler ve psikiyatrik hastalıklarda yeni ilaç hedefleri üzerinde güncelleme
Tartışmacı Moderatörler:
Xin Min Li (Kanada) – Samet Köse (PD-ABD)
Depresyon tedavisi için yeni ilaç hedefleri: glutamat çağında mıyız?
Feyza Arıcıoğlu (PD)
Reaktif aldehitler: nöropsikiyatrik bozukluklarda rolü nedir?
Glen Baker (CCNP)
Sitokinker ve serotonin taşıyıcıları etkileşimi: duygudurum bozukluklarının tedavisi için yeni bir hedef
Yuan-Hwa Chou (AsCNP)
Şizofrenide oligodendrosit bozukluğu: tedavi mekanizması  ve hedefleri
Xin Min Li (Kanada)
SALON B

PANEL 6
Kuramdan uygulamaya Alzheimer hastalığı hakkında bir güncelleme
Tartışmacı Moderatörler:
H. Murat Emül (PD) – Recep Tütüncü (PD)
Alzheimer hastalığı için risk faktörleri
Ömer Yacı (Türkiye)
Alzheimer hastalığında PET çalışmaları
Ebru Fındıklı  (Türkiye)
Alzheimer hastalığında biyomarkerler
Burcu Göksan (Türkiye)
Alzheimer hastalığında bağışıklık sisteminin rolü:
Alzheimer hastalığı aşısının neresindeyiz?
Özlem Erden Akı (Türkiye)
Alzheimer hastalığının tedavisi üzerinde bir güncelleştirme
Işın Baral Kulaksızoğlu (Türkiye)
 
SALON C

PANEL 7
Çocuk ve ergenlerde risk yönetimi
Tartışmacı Moderatörler: Yankı Yazgan (Türkiye)
Kağan Gürkan (Türkiye)

Çocuk ve ergenlerde antidepresanların tetiklediği mani riski nasıl azaltılabilir?
Neslihan Emiroğlu (Türkiye)
SSRI ilaçlarla intihar riski ve korunma
Fevziye Toros (Türkiye)
Çocuk ve ergenlerde deliryum ve tedavisi
İbrahim Durukan (PD)
Ergenlerde kendine zarar verme davranışlarının tedavisi
Cem Gökçen (Türkiye)
10:30 -11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00

SALON A

UYDU SEMPOZYUMU 2


Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Tedavisinde Bireysel Dokunuş
Moderatör: Mesut Çetin (PD)
Şizofreni
Mesut Çetin (PD)
Bipolar Bozukluk
Haluk Savaş (PD)

11:30-12:30 Poster Sunumu (PB153 - PB304)
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:30 SALON A

PANEL 8

Şizofreni tedavisi : Gidiş nereye ?
Tartışmacı Moderatörler:
Cyril Höschl (CNPS), Samet Köse (PD-ABD)
Şizofreninin negatif belirtilerini tanıma ve tedavi yönetimi: Geçmiş, şimdi ve gelecek
Ali Saffet Gönül (PD)
Şizofreninin bilişsel belirtilerini tanıma ve tedavi yönetimi: Geçmiş, şimdi ve gelecek
Peter Haddad (BAP)
Şizofreninin depresif belirtilerini tanıma ve tedavi yönetimi: Geçmiş, şimdi ve gelecek
Serdar Dursun (PD-Kanads )
Şizofrenide tedavi direnç belirtilerini tanıma ve tedavi yönetimi: Geçmiş, şimdi ve gelecek
Jaime Hallak (BPA)
SALON B

ORTAK PANEL 6

WPA-PD
Eştanılara odaklanım : Kuramdan klinik uygulamaya
Tartışmacı Moderatörler:
Yuan-Hwa Chou (AsCNP), Erhan Kurt (PD)

Temporal lob epilepsi ve eşlik eden depresyon ve anksiyete belirtileri olan hastalarda default mod ağı fonksiyonel bağlantıları
Liubov Shmeleva (Rusya)
Hafif depresyon ve normal hüzün: Dil tanı kriterleri
Daria Smirnova (Rusya)
Diyabetes mellitus tip I ve tip II’ye eşlik eden psikiyatrik durumlar ve glisemik kontrolde kişiliğin rolü
Olga Karpenko (Rusya)
Panik bozukluğun seyri ve komorbidite
Alexey Pavlichenko (Rusya)
SALON C

PANEL 9

Yeme bozuklukları : Farklı perspektiflerden
Tartışmacı Moderatörler:
Rüstem Aşkın (Türkiye), Mecit Çalışkan (Türkiye)
Obezitenin psikiyatrik yönleri
Atila Erol  (PD)
Psikiyatrik hastalık olarak obezite
Numan Konuk (PD)
Tıkınırcasına aşırı yeme bozukluğu
Alican Dalkılıç (PD-ABD)
Endokrin (dis)regülasyonu açısından yeme bozuklukları
Selma Bozkurt Zincir( PD)
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:00 SALON A

UYDU SEMPOZYUMU 3


DEHB ile yaşamak
Konuşmacılar:
Bengi Semerci (PD)
Cengiz Başoğlu (PD)
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-18:00 SALON A

MÜNAZARA-1:

Moderatör: Alican Dalkılıç (PD-ABD)
Psikiyatrik genetik klinisyenler için ne vaat ediyor: Akıntıya karşı kürek mi çekiyoruz?
Dost Öngür (PD-ABD) x Thomas G. Schulze (Almanya)
18:00-18:30 KAHVE ARASI
18:30-19:30 SALON A

MÜNAZARA-2:

Moderatör: Serdar Dursun  (PD-Kanada)
Psikiyatride polifarmasi gerekli midir?
Mesut Cetin (PD) x Selçuk Kırlı (PD)
SALON B

MAKALE SAATİ

Yıkıcı duygudurum düzensizliği bozukluğu tanısı çocuklarda bipolar bozukluğun yanlış tanılamasını azaltacak mı? Bipolar Disord. 2012 Aug;14(5):488-969   
Yazar: Gabriella Carlson (ABD)
Tartışmacı: Rasim Somer Diler (PD-ABD)
19:30-20:00 KAHVE ARASI
20.00-22:00 SALON A

PANEL 10

Psikiyatri pratiğinde bireyselleştirilmiş tedavi
Tartışmacı Moderatörler:  
Ümit Yaşar (PD) - Aytekin Sır (PD) Psikiyatride genomik yaklaşımın kullanılması: Depresyonda  tedaviye cevapta bir odak
Ümit Yaşar (PD)
Psikiyatrik bozukluklarda Gen-Çevre etkileşimi: Bireyselleştirilmiş tıbba nörobilimsel gelişmelerin translasyonu  
T.S. Syunyakov (Rusya)
Farmakogenetik ve bireyselleştirilmiş tedavi: İlaç kan düzeyleri ne kadar geçerli?
Cem Şengül (PD)
Tedaviye direnç ve ve bireyselleştirilmiş tedavi 
Tayfun Turan (PD)
Günlük pratikte antipsikotik kullanan şizofreni hastalarında ilaç etkileşim riski 
Filiz Karadağ  (PD)
SALON B

PANEL 11

Travma Sonrası Stres Bozukluğu için DSM-5'in getirdiği yenilikler
Tartışmacı Moderatörler:   
Barbaros Özdemir (PD) - Cemil Çelik (PD)
DSM-5 için hedeflenen değişiklikler travma sonrası stres bozukluğunda amacına ulaştı mı?
Abdullah Bolu (Türkiye)
DSM-5’ te travma ve stres ile ilgili değişiklikler
Süleyman Akarsu (Türkiye)
DSM-5 değişikliklerinin travma ile ilişkili bozuklukların klinik uygulamaları üzerine olan etkisi
Taner Öznur (Türkiye)    
SALON C

PANEL 12
Psikiyatride tamamlayıcı ve alternatif tedaviler
Tartışmacı moderatörler:
Çiçek Hocaoğlu (Türkiye) - Nahit Özmenler (Türkiye) Psikiyatri hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımında sosyo-demografik faktörler ve sıklık 
Erman Bağcıoğlu (Türkiye)
Psikiyatri hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri
Hanifi Kokaçya (Türkiye)
Psikiyatri hastaları hangi tip tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanıyor?
Mustafa Arı (Türkiye)
Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri psikiyatri hastalarına faydalı mı, tavsiye edilebilir mi?
Bülent Bahçeci (Türkiye)
Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde vitaminlerin yeri ve etki mekanizmaları
Hayriye Baykan (Türkiye)
KURS ODASI 1

KURS 14

Çocuk ve ergenlerde
anksiyete bozukluklarının bilişsel
davranışçı terapisi - Bölüm 2
Satwant Singh (İngiltere)  
KURS ODASI 2

KURS 15

Sponsor:
Depresyonun Üç Hali:
Unipolar depresyon
Haluk Savaş (PD)
Bipolar depresyon
Erhan Kurt (PD)
Şizofrenide depresyon
Özcan Uzun (PD)  
KURS ODASI 3

KURS-16

Bilimsel makaleler nasıl hazırlanmalı?
Yayına engel ve reddedilmeye yol açan planlama, istatistik, uygulama, yazma hatalarının önüne nasıl geçilir? Etki değeri yüksek dergilerde
yayın yapmanın yolları
Hasan Herken (PD) - Murad Atmaca (PD)-
Selim Kılıç (PD) - Cengiz Han Açıkel (PD)


Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri

PD: Psikofarmakoloji Derneği - BDTD: Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği - CINP: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum
WPA: Dünya Psikiyatri Birliği - CNPS: Çek Nöropsikofarmakoloji Derneği - BPA: Brezilya Psikiyatri Derneği - CCNP: Canadian College of Neuropsychopharmacology
AsCNP: Asian College of Neuropsychopharmacology - BAP: British Association for Psychopharmacology
İBGAİD: İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği