16 Nisan 2014
Çarşamba
17 Nisan 2014
Perşembe
18 Nisan 2014
Cuma
19 Nisan 2014
Cumartesi
20 Nisan 2014
Pazar

07:00- 08:30 KURS ODASI 1

UZMANLA BULUŞMA SAATİ (UB)-1:
Çocuk ve ergenlerde psikotrop ilaç kullanımında ilaç-ilaç etkileşimleri Tartışmacı Uzmanlar
Tümer Türkbay (PD)  –  Dursun Karaman (Türkiye)
Olgu Kurgucuları: Sevcan Karakoç (Türkiye), Meryem Özlem Kütük (Türkiye), Tayyip Kadak (Türkiye)
KURS ODASI 2

KURS 7

Psikiyatride akılcı ilaç kullanımı: Antipsikotikler
Selçuk Aslan (Türkiye)
KURS ODASI 3

KURS 8

Çocuk ve ergenlerde anksiyete bozukluklarının bilişsel davranışçı terapisi - Bölüm 1
Satwant Singh (İngiltere)
KURS ODASI 4

KURS 9

Çok merkezli klinik çalışmalar
Selim Kılıç (PD)
Cengiz Han Açıkel (PD)
08:30-09:00 KAHVALTI
09:00-10:30 SALON A

ORTAK PANEL 2
BAP -PD

Yaşayan insan beyninde dopamin görüntülemesi
Tartışmacı Moderatörler: İlhan Yargıç (PD) – Samet Köse (PD- ABD)
Subkortikal dopamin, kortikal işlevler ve psikoza geçiş
Oliver Howes (İngiltere)
Nörotransmiter ve modülatör olarak dopamin
Serdar Gergerlioglu  (PD)
Duygudurum bozukluklarında dopaminerjik yolaklar
Ali Saffet Gönül (PD)
Şizofreniyi açıklamada dopaminerjik kuram ne denli yeterli? Araştırmadan klinik uygulamaya
Kazım Yazıcı  (PD)
SALON B

ORTAK  PANEL 3

WPA-PD
Avrupa psikiyatrisinin güncel konuları: Doğu’dan bir bakış
Oturum Başkanları:
Peter V.Morozov (WPA-Rusya) -  Yasin Bez (PD)
EEE WPA-Servier Akademi: genç  araştırmacılar icin yeni bir eğitim modeli EEE
Peter V.Morozov  (WPA-Rusya)

Şizofrenide negatif belirtilerin tanı ve tedavisinde güncel sorunlar ve sonuca etkileri
Aram Hovsepyan (Ermenistan)
Ruhsal bozuklukların sınıflandırılmasının geleceği: sorunlar ve perspektifler
Aleksey V.Pavlichenko (Rusya)
İlk psikotik atakta optimal kişisel sonuçların aranması: Nörobiyolojik belirtilerden klinik karara
Mykhailo Denysenko (Ukrayna)
SALON C

PANEL 3 

Otizm spektrum bozukluklarına (OSB) eşlik eden psikiyatrik durumlarda tedavi yaklaşımı
Tartışmacı Moderatörler: Nahit Motovallı Mukaddes (Türkiye)  - Tümer Türkbay (PD)
OSB’na eşlik eden kaygı bozukluklarında tedavi yaklaşımları
Betül Mazlum (Türkiye)
OSB’na eşlik eden DEHB’nda tedavi yaklaşımları
Ayşe Kılınçaslan (Türkiye)
OSB’na eşlik eden duygudurum bozukluklarında tedavi yaklaşımları
Canan Tanıdır  (Türkiye)
OSB’nda irritabilite ve farmakoterapi seçenekleri
Özden Üneri (Türkiye)
OSB’nda ergenlikte yaşanan güçlükler ve çözüm yaklaşımları
Özgür Öner (PD)  
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 SALON A
UYDU SEMPOZYUMU-1


Şizofreni tedavisinde süreklilik
Moderatör: Nesrin Dilbaz (Türkiye)
Şizofreni  tanısı koyarken yaşanan güçlükler ve relapsın öngörücüleri
Nesrin Dilbaz (Türkiye)
Erken müdahalenin rolü ve ilk atak şizofreni hastalarına yaklaşım
Baybars Veznedaroğlu (Türkiye)
Tedaviye bağlılığı artırmak ve yan etkileri azaltmak
Oğuz Karamustafalıoğlu (PD)
11:30-12:30 Poster Sunumu (PB001 - PB152)
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:30 SALON A

PANEL 4
DSM-5’in temel dayanakları
Tartışmacı Moderatörler:
Peter Morozov  (WPA-Rusya) - Alican Dakılıç (PD-ABD)

Sınıflandırmalarda metaanalizlerin katkısı
Selim Kılıç (PD)
DSM-5’e genetiğin katkıları
Thomas Schulze (Almanya)
DSM-5’e psikofarmakolojinin katkıları
Dost  Öngür (PD-ABD)
DSM-5’e nörogörüntülemenin katkıları
Samet  Köse (PD-ABD)

SALON B

İKİLİ KONFERANS – 1
Tartışmacı Moderatörler:
Bengi Semerci  (PD) - Neslihan Emiroğlu (Türkiye)

DSM-5 ve yıkıcı duygudurum düzensizliği bozukluğu
Gabriella Carlson (ABD)

Psikotrop ilaçların metabolik yan etkileri
Harold Carlson (ABD)

SALON C

ÇALIŞMA GRUBU -3  CINP-PD
Şizofreninin temel kavramları: Bölüm-1

Tartışmacı Moderatörler :
Serdar Dursun (PD-Kanada) – Cyril Höschl (CNPS)

Brian Leonard  (CINP)
Gregers Wegener (CINP)

14:30 SU ve ATEŞ ve TOPRAK
ÇİNİ ve EBRÛ SERGİSİ AÇILIŞI
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:30 SALON A

ORTAK PANEL 4
CNPS-PD

Depresyon spektrumu bozukluklarının nörofizyolojisi ve tedavisindeki gelişmeler
Oturum Başkanları:
Jaime Hallak (BPA), Samet Köse (PD-ABD) Bipolar bozukluk hastaları ve sağlıklı kontrollerde duygusal uyaranlara amigdala yanıtına duygudurum indüksiyonunun ters etkisi: FMRI çalışması
Jiri Horacek  (CNPS)
Antidepresanlara yanıtın QEEG temelli öngörümü
Cyril Höschl (CNPS)
Tedaviye dirençli unipolar depresyonu olan hastalarda tek bir intravenöz ketamin infüzyonu sonrasında klinik ve farmako-EEG değişiklikleri
Martin Brunovsky (CNPS)
Depresyon tedavisinde TMS’in boylamsal etkinliği
Oğuz Karamustafalıoğlu (PD)

SALON B

PANEL-5
Çocuk ve ergenlerde KLP psikofarmakolojisi
Tartışmacı Moderatörler: Tümer Türkbay (PD)
Mücahit Öztürk (PD)

Epilepsi ve psikiyatrik bozukluk birlikteliğinde tedavi incelikleri
Aynur Akay (Türkiye)
Psikiyatrik bakış açısı ile çocuk ve ergenlerde organ nakli
Özlem Özel Özcan  (Türkiye)
Hematolojik ve kardiyolojik hastalıklarda KLP tedavi incelikleri
Onur Burak Dursun (Türkiye)
Diyabet ve psikiyatrik bozukluk birlikteliğinde tedavi incelikleri
Didem Öztop (Türkiye)
Çocuklarda yeme bozukluğunun çocuk sağlığı uzmanları ile birlikte yönetimi
Yasemen Işık (Türkiye)

SALON C

ÇALIŞMA GRUBU 4
CINP-PD
Şizofreninin klinik kavramları: Bölüm-2
Tartışmacı Moderatörler:
Serdar Dursun (PD-Kanada) – Dost Öngür (PD-ABD)
- Cyril Höschl (CNPS)

Brian Leonard  (CINP)
, Gregers Wegener (CINP)  

16:30-17:30 SALON A
Moderatör: Cengiz Han Açıkel (PD)
Konferans-1:
Kırkbin (40,000) hastada çoklu tedavi uygulamaları: Şizofreni için 15 antipsikotik ilacın etkinliği ve güvenilirliğinin meta-analizi
Stefan Leucht (Almanya)
17:30-18:00 KAHVE ARASI
18:00-19:30

SALON A

KURS 10
Metaanaliz nasıl yapılır?  
Stefan Leucht (Almanya)

 

SALON B

ÇALIŞMA GRUBU 5
Bilimsel makaleler yayına nasıl hazırlanır?
Dost Öngür (PD-ABD)

KURS ODASI 2

KURS 11
Depresyondan maniye duygudurum bozukluğu olan ergenlerde güvenilir ayırıcı tanı nasıl yapılır?
Rasim Somer Diler (PD-ABD)

 

21:00-23:00 SALON A

SOSYAL PROGRAM & ÇALIŞMA GRUBU-6

Türk Sanat Musikisi ve terapideki yeri
Hanefi Özbek (Türkiye)
 


Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri

PD: Psikofarmakoloji Derneği - BDTD: Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği - CINP: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum
WPA: Dünya Psikiyatri Birliği - CNPS: Çek Nöropsikofarmakoloji Derneği - BPA: Brezilya Psikiyatri Derneği - CCNP: Canadian College of Neuropsychopharmacology
AsCNP: Asian College of Neuropsychopharmacology - BAP: British Association for Psychopharmacology
İBGAİD: İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği