16 Nisan 2014
Çarşamba
17 Nisan 2014
Perşembe
18 Nisan 2014
Cuma
19 Nisan 2014
Cumartesi
20 Nisan 2014
Pazar

09:00-12:00 KURS ODASI 1
KURS 1

Farmakoterapi ile psikoterapiyi birlikte kullanmada  ustalaşmak
Hakan Türkçapar (PD- BDTD)
KURS ODASI 2
KURS 2

EMDR
Önder Kavakçı (Türkiye)    
KURS ODASI 3
KURS 3

Kabul ve Kararlılık Terapisi
Fatih Kasım Yavuz (PD)
Hasan Turan Karatepe
(Türkiye)
KURS ODASI 4
ÇALIŞMA GRUBU 1


Psikiyatri pratiğinde yapılan hatalı uygulamalardan doğrulara: Psikofarmakolojik tedavilerde yapılan hatalar 
Recep Tütüncü (PD)
Etik hatalar
Sarper Ercan (Türkiye)
Laboratuar uygulama hataları ve doğrular 
Osman Metin İpçioğlu (PD)
Psikiyatride medikal değerlendirme ve akut ajitasyon tedavisinde yapılan uygulama hataları 
Hakan Balıbey (PD)
KURS ODASI 5
KURS 4


Uyku bozuklukları ve yönetimi kursu
Murat Erdem (PD)
KURS ODASI 6
KURS 5


Disosiyasyon kursu Dissosiyatif bozuklukların tanısında karşılaşılan güçlükler
Oğuz Karamustafalıoğlu (PD)
Dissosiyatif bozukluklar tedavisi ve tedavide güçlükler
Bahadır Bakım (Türkiye)
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:30 KAYIT İŞLEMLERİ
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-15:30 AÇILIŞ  
15:30-16:30 SALON A
AÇILIŞ KONFERANSI
Moderator: Sunar Birsöz (Türkiye)

21. yüzyılda psikofarmakolojide karşılanmamış ihtiyaçlar
Brian Leonard
(CINP)
16:30-17:00 KAHVE ARASI

17:00-19:00
A SALONU

PANEL 1
Disosiyatif bozukluk kavramına güncel yaklaşımlar
Tartışmacı Moderatörler:
Ümit B. Semiz (PD) - Ömer Akil Özer (PD)
Yoncanın üç yaprağı: Bipolarite, dissosiasyon ve konversiyonun kliniğe yansımaları, bipolar bozukluk, konversiyon ve dissosiyatif bozukluk birliktelikleri ortaklık mı tesadüf mü?
Oğuz Karamustafalıoğlu (PD)
Bipolar bozukluk hastalarında dissosiyatif bozukluk komorbiditesi
Atilla Tekin (Türkiye)
Konversiyon bozukluğu hastalarında dissosiyatif bozukluk komorbiditesi
Sinan Yayla (Türkiye)
Dissosiyatif ve/veya konversiyon bozukluğu komorbiditesi varlığında bipolar bozukluk tedavisi 
Bahadır Bakım (Türkiye)
Disosiyatif bozuklukta klinik görünümler ve ayırıcı unsurlar
Ömer Yanartaş  (PD)
Disosiyatif bozukluk ve şizofreni’de psikotik belirtilerin karşılaştırılması
İshak Saygılı(Türkiye)
DSM-5’te disosiyatif bozukluklar
Serhat Çıtak (Türkiye)
B SALONU

ORTAK PANEL 1
BDTD-PD
BDT'de grup uygulamaları
Tartışmacı Moderatörler:
Hakan Türkçapar (BDTD-PD), Murad Atmaca (PD)

OKB'de bilissel davranışçı grup terapisi
Kadir Ozdel (BDTD)
Depresyonda bilissel davranışçı grup terapisi
Selçuk Aslan (BDTD)
Obezitede bilissel davranışçı grup terapisi
Aslıhan Sayın (BDTD)
Grup ortamında kabul ve kararlılık terapisi
Fatih K. Yavuz (BDTD)
C SALONU

PANEL 2
Çocuk ve ergenlerde psikofarmakolojik tedaviler ve yeni perspektifler
Tartışmacı Moderatörler:
Aynur Akay (Türkiye) - Yasemen Işık (Türkiye)
Tik bozukluklarının ve Tourette sendromunun kapsamlı tedavisi
Sarper Taşkıran (Türkiye)
DSM-5 ölçütlerinin çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniklerinde uygulanmakta olan tedavilere olası etkileri
Evren Tufan (Türkiye)
Nöro-psiko-immünoloji bakış açısıyla çocukluk çağı ruhsal bozukluklarında klinik yönetim
Ayşegül Yolga Tahiroğlu (Türkiye)
Psikiyatrik ilaç tedavilerinde immünomodülatörlerin yeri
Gonca Gül Çelik (Türkiye)
DEHB de Yürütücü İşlevler
Yasemin Yulaf (Türkiye)
KURS ODASI 1

ÇALIŞMA GRUBU 2
Araştırma nasıl yapılır?
Murat Emül (PD)
KURS ODASI 2

KURS 6

Otistik spektrum bozukluklarında eşlik eden durumların klinik değerlendirilmesi ve tedavisi
Nahit Motavallı Mukaddes (Türkiye), Koray Karabekiroğlu (Türkiye)
19:00-20:30 AKŞAM YEMEĞİ


Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri

PD: Psikofarmakoloji Derneği - BDTD: Bilişsel Davranışçı Terapi Derneği - CINP: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum
WPA: Dünya Psikiyatri Birliği - CNPS: Çek Nöropsikofarmakoloji Derneği - BPA: Brezilya Psikiyatri Derneği - CCNP: Canadian College of Neuropsychopharmacology
AsCNP: Asian College of Neuropsychopharmacology - BAP: British Association for Psychopharmacology
İBGAİD: İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği